Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Gia Đình

Võ Toán và Phu nhân Trần Thị Hòa tại sân nhà

 
 Trưởng nam Nguyễn Mạnh Cường đang tập chiến thuật (bên phải)


2 con trai Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Huệ

Cháu ngoại Nguyễn Thế An năm 2000

Võ Toán và Em gái Nguyễn Thị Kiên

Gia đình Nhà Thơ khi con gái cả xuấ giá 1995

 Cháu Ngoại Nguyễn Minh An

 Phu Nhân Trần Thị Hòa tại thác bản dốc

 Phu Nhân Trần Thị Hòa tại Chiến trường Điện Biên Phủ xưa

 Đại gia đình nhà thơ

 3 chị em Nguyễn Thị Vinh Hương Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Huệ tại lễ thành hôn chị gái 1995


Con trai út Nguyễn Huệ bảo vệ luận án Kỹ sư cầu hầm

Lão thành CM Trần Minh San thân sinh nhà thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét